Bērna attīstība

Pirmās 365 dienas bērna mūžā
                                          Bērna sensomotorā attīstība ( Herberts Pfeiffers)

Vecums

Valoda

Kustības

1.mēnesis

Smaids, skaņas

Ceļ galvu, atrodoties guļus uz vēdera

2.mēnesis

Dažādas tonalitātes skaņas

Atbalstās uz apakšdelmiem

3.mēnesis

Čalošana

Atvērtas plaukstas

4.mēnesis

Atsevišķas skaņas

Pārveļas no vēdera uz muguras

5.mēnesis

Dubultas skaņas

Pārveļas no muguras uz vēdera

6.mēnesis

Mērķtiecīgas skaņas

Secīgi pagriezieni no muguras uz vēderu un otrādi

7.mēnesis

Pamatoti secīgas skaņas

Istabas pētīšana, pateicoties spējai pagriezties

8.mēnesis

Dubultas zilbes

Stāv četrrāpus, apsēžas no sāna

9.mēnesis

Saka „Mamma”

Rāpošana

10.mēnesis

Atkārto zilbes

Brīvi apsēžas

11.-12.mēneši

Pazīstamā situācijā spontāni izmanto noteiktu skaņu

Ceļas augšā, bez grūtībām notur priekšmetu rokā, sāk staigāt

1.mēnesis
©     Jaundzimušais reaģē uz stipriem gaismas un skaņas kairinājumiem – izpleš rokas, rauc pieri, raud.
©     Bērns nomierinās no pieskārieniem, tiklīdz tiek paņemts uz rokām ( izņemot izsalkuma vai sāpju aizraisītas raudāšanas).
©     Atrodoties guļus uz vēdera, mēģina celt galvu.
©     Rokas ir dūrēs.
2.mēnesis
©     Ieklausās, dzirdot skaņu savā tuvumā, pagriež galvu runājošā cilvēka virzienā.
©     Pirmais smaids!
©     Seko ar skatienu spilgtiem, kustīgiem priekšmetiem.
©     Izrunā skaņas ( patskaņi, kas atgādina a, ha, e, he, ehe ).
©     Guļus uz vēdera labi paceļ un notur galvu, cenšas atbalstīties uz apakšdelmiem.
©     Plaukstas vairs nav visu laiku savilktas dūrēs, bieži ir viegli pavērtas.
3.mēnesis
©     Smaida, ja redz sev priekšā kustīga cilvēka seju.
©     Seko grabulim ar acīm, pagriežot acis, varbūt arī pagriežot galvu.
©     Izrunā dažādas skaņas, čalo. Kad zīdainis ir apmierināts, rodas skaņu kombinācijas ( elu, ege, ove, ere, edi u.c.).
©     Guļus uz vēdera notur galvu 1 minūti.
©     Rokā ieliktu grabuli bērns cieši satver, velk pie mutes.
©     Atvērtas plaukstas.
©     Bērnu ceļot sēdus, galva īsu brīdi tiek noturēta.
4.mēnesis
©     Kontaktē ar apkārtējiem, smaida un smejas.
©     Dažādas skaņas, gavilēšana.
©     Rokas spēlējas viena ar otru, stiepj roku rotaļlietas virzienā.
©     Guļus uz vēdera droši atbalstās uz apakšdelmiem un vēdera, paceļot un izstiepjot kājas un rokas – „peld”.
©     Ceļot bērnu sēdus, ceļ galvu līdzi.
©     Pārveļas no muguras uz sāniem.
©     Pārveļas no vēdera uz muguras.
©     Var mainīt ķermeņa stāvokli, bet kustības vēl diskoordinētas.
5.mēnesis
©     Bērns jūt balss nianses, atšķir stingru un mīļu balss tembru.
©     Skaņas spēj sastādīt dažādās kombinācijās.
©     Pievērš uzmanību jau smalkākiem kairinātājiem.
©     Stiepj roku krāsaina, interesanta priekšmeta virzienā, satver un notur rotaļlietu, bāž mutē.
©     Pārveļas no vēdera uz muguras, dažreiz - no muguras uz vēdera. Gadās, ka bērns pasīvi pārveļas, pašam negaidīti.
©     Ceļot sēdus, saliec galvu uz priekšu, gūžas saliekas.
©     Pieturot zīdaini zem padusēm, viņš pats balstās uz kājām.
6.mēnesis
©     Laba dzirde, var lokalizēt skaņas avotu (ja bērna auss tuvumā čaukstina papīru, kuru viņš iepriekš nav redzējis, mazais pagriež galvu uz to pusi, no kurienes nāk čaukstoņa).
©     Mērķtiecīgas skaņas.
©     Bērns saprot balss intonāciju, labi pazīst māti.
©     Rotaļlietas liek mutē, pārliek no vienas rokas otrā.
©     Plaukstu kustības tālāka attīstība: mērķtiecīgi, bez lielām, haotiskām kustībām, tver priekšmetu. Plauksts - īkšķis un visi pirksi - atveras.
©     Guļus uz vēdera ilgstoši atbalstās uz izstieptām rokām, plaukstas ir atvērtas. Ja priekšā mazais redz interesantu priekšmetu, tad, atbalstoties uz viena apakšdelma, ar otru roku cenšas satvert kāroto.
©     Pārveļas no vēdera uz muguru. Secīgi pagriezieni no muguras uz vēderu un otrādi.
7.mēnesis
©     Bērns sarindo skaņas zilbju formā (da-da, be-be, ba-ba, mem-mem, b, p, m, g d, h skaņu kombinācijas).
©     Stiepj rociņas mammai, aizgriežas no svešiem.
©     Rotaļlietas groza rokās, bieži pārliek no vienas rokas otrā, paņem atpakaļ, ja tās izkrīt.
©     Ar skatienu seko krītošam priekšmetam. Zina, ka priekšmeti krīt uz leju, noliec galvu un ķermeņa augšdaļu, meklējot priekšmetu. Paceļ nokritušo priekšmetu.
©     Aktīvā pagriešanās kustība – no muguras uz vēderu un atpakaļ.
©     Kad bērns guļ uz muguras, satver savas pēdas un spēlējas ar tām, pat velk mutē.
©     Ja bērnu tur zem padusēm, viņš ar prieku pietupstas un atgrūžas no virsmas – atsperšanās.
8.mēnesis
©     Turpina attīstīt skaņu izteikšanu, čukst.
©     Interesējas par savu spoguļattēlu.
©     Var atturīgi vai bailīgi reaģēt uz svešiem cilvēkiem, atšķir pazīstamus cilvēkus no reti redzētiem vai svešiem. Neļauj sevi aizskart svešiem, raud, aizgriežas.
©     Attīstās uztvere, bērns pievērš uzmanību parādībām apkārtnē ( ēnu spēle). Ja pieaugušais nosauc pazīstamu priekšmetu – mazais meklē to ar skatienu un atrod.
©     Satver rotaļlietu abās rokās, priekšmetu var kustināt no plaukstas iekšpuses līdz pirkstu galiem( attīstās sīkā motorika).
©     Maina savu ķermeņa stāvokli, pagriežoties ap savu asi ( bet vēl nerāpo), stāv četrrāpus.
©     Satver vecāku pasniegtos pirkstus un pievelkas sēdus.
©     Var nosēdēt jau vairākas sekundes pats ( bieži vēl atbalstās ar vienu vai abām rokām, lai nenokristu).
©     Ja bērnu no sēdus stāvokļa viegli pagāž uz sāniem, viņš atbalstās ar roku un pasargā sevi no krišanas.
©     Ja zīdaini tur zem padusēm, viņš atsperas un lēkā ilgstošāk, nekā 7.mēnesī.
 
9.mēnesis
©     Skaidri izrunā dubultzilbes ( ma-ma,ba-ba,da-da u.c.)
©     Spēlē slēpšanās spēles, sit plaukstas.
©     Labi dzird un atšķir skaņas, interesējas par klusām skaņām ( piemēram, pulksteņa tikšķēšanu var klausīties ilgu laiku).
©     Labi attīstīta tveršana, labi tver trauka iekšpusē. Izcila akustiskā un optiskā uztvere.
©     Līšana ( atbalstoties uz apakšdelmiem, velk līdzi ķermeni), šūpošanās uz rokām un ceļiem, rāpošana.
©      Brīvi sēž vienu minūti.
©     Īslaicīgi stāv, turoties pie rokas.
©     Daudz spēlējas ar rotaļlietām un dažādiem priekšmetiem – pēta tās, tausta, sit vienu pret otru, cenšas mest zemē. Meklē ar skatienu nokritušo priekšmetu un cenšas dabūt atpakaļ.
 
10.mēnesis
©     Atceras savu vārdu, pagriež seju uz tā cilvēka pusi, kurš viņu sauc.
©     Saprot vārdu „Nē, nedrīkst”.
©     Uztver ne tikai vārdu intonāciju, bet arī atsevišķu vārdu nozīmi ( Ej! Dod! Met! Ņem! u.c.).
©     Atkārto zilbes.
©     Atšķir priekšmeta formu, krāsu, izmēru u.t.t.
©     Spēlējas ar rotaļlietām sēdus.
©     Izpilda komplicētas kustības: saliek sīkus priekšmetus, būvē no klucīšiem, pazīst vienkāršos lūgumus: „Dod rociņu!”, „Atā-atā!”, „Cepu, cepu kukulīti” u.c.
©     Labprāt atkārto darbības, par ko saņēmis uzslavu.
©     Pats apsēžas no guļus stāvokļa uz vēdera, brīvi sēž ar taisnu muguru, stabili, ilgi var spēlēties, nezaudējot līdzsvaru.
©     Ceļas augšā, turoties pie mēbelēm.
©     Stāv pieturoties.
©     Uzlabojas pirkstu motorika un koordinācija, bērns var satvert mazus priekšmetus ar īkšķi un rādītājpirkstu.
 
11.mēnesis
©     Labi saprot aizliegumu, dzirdot vārdu „nē”, uz acumirkli pārtrauc savu darbību.
©     Bērns spontāni lieto pazīstamās situācijās zilbi, dubultzilbi, skaņu ( redzot automobili – „brrr”, suni – „vau-vau”, ēdienu – „am-am” u.c.).
©     Dzer no tases, satverot to ar abām rokām.
©     Ēd patstāvīgi no savām rokām – cepumus, sausiņus u.tml.
©     Atrod paslēptu rotaļlietu – ko paslēpa, viņam redzot, zem kāda doba trauka. Ar prieku to paslēpj pats.
©     Bērns var bez pūlēm rokā satvert un noturēt mazus priekšmetus( knaibļu tvēriens).
©     Staigā sāniski, pieturoties pie mēbelēm.
©     Apzināti veic sarežģītas kustības – atver un aizver kārbiņu, paņem un atdod bumbu, slēpj to.
 
12. mēnesis
©     Saprot vienkāršus aicinājumus: „Nāc šurp!” vai „Atnes man...!”
©     Valodas attīstība - lieto vārdus.
©     Patīk spēlēties kopā ar vēcākiem.
©     Ļauj krist mazam priekšmetam caur šauru atveri ( poga pudelē).
©     Mērķtiecīgi dod priekšmetus, ieliekot tos cita cilvēka izstieptā rokā.
©     Sper pirmos soļus, iet pie rokas.
©     Labprāt rāpo.
©     Labi orientējas telpā ( ceļas, apsēžas, apguļas, staigā pie rokas).
©     Zina daudz vārdu, priekšmetu nosaukumus, rāda uz nosaukto priekšmetu, sava ķermeņa daļu.
 
1 gadu vecs bērns: patstāvīgi staigā, pienāk, kad viņu sauc.  Pietupstas un iztaisnojas bez atbalsta, noliecoties uz priekšu, var pacelt priekšmetu no grīdas. Atdod rotaļlietu, ja to lūdz. Izpilda komplicētus uzdevumus: atver durvis, atnes atsevišķus priekšmetus. Cenšas piedalīties ģērbšanās un mazgāšanās procesā. Patīk novērot citu cilvēku un dzīvnieku kustības, ir ziņkārīgs.